top of page
Workshop poster No 1.png
BWS - logo white.png
LOCATION
KOLBEN FOOD GALLERY
​2430 E PIONEER PKWY, ARLINGTON TX 76010
TIME
WEDNESDAY - 6TH OCT, 2021
​FROM: 7PM - 9 PM
​TOPIC
​ENTERTAINMENT & MEDIA
LEVEL
EASY
Level Icon - 1.png
​LANGUAGE
ENGLISH
​VIETNAMESE

 
Level Icon - 1.png
Level Icon - 5.png
​SKILL
MEDIA EXPIERENCE
PHOTOGRAPHY
DIRECTING
​ACTING

 
Level Icon - 1.png
Level Icon - 1.png
Level Icon - 1.png
Level Icon - 1.png
1
2
3
4
​5
Level Icon - 1.png
Level Icon - 1.png
Level Icon - 1.png
Level Icon - 1.png
Level Icon - 1.png
Low
​Basic
Demonstrating
Proficient
​Expert
Created: BEHRMAN MANAGEMENT
​Host: Nhat Tran
​Sponsored by: Kolben Conceptor
                     Studio 02


 
BWS logo.png

Behrman Workshop tại Kolben số đầu tiên này, rất mong muốn đem lại cho các bạn trẻ có sự đam mê, yêu thích được giao lưu, tìm hiểu về lĩnh vực truyền thông và giải trí. Đặc biệt là cùng trao đổi kiến thức và những trải nghiệm trong ngành cùng Đạo Diễn "Nguyễn Phúc Huy Cương" (Tino Nguyen), anh đã có trải nghiệm làm việc, hợp tác cùng rất nhiều các nghệ sĩ nổi tiếng để làm các dự án lớn tại thị trường giải trí tại Việt Nam. 

SPECIAL SPEAKER

​"NGUYEN PHUC HUY CUONG"

English Name :
​Nationality :

Generation :
Experience :
​Skills :
​Products :
​Social Contact :

 
TINO NGUYEN
​Vietnamese
8X
​12 YEARS
​Directing, Writing, Acting...
​Music Video, TVC, Film
facebook.com/tino.nguyen.2010
Tino 1.jpeg

​MUSIC VIDEO

TVC
VIRAL VIDEO
Film
Short Film

Tino 4.jpeg

See you at 
Behrman Workshop!

​TIMELINE WORKSHOP
6:45 PM 
7:00 PM

       .
       .
       .
8:00 PM
8:15 PM
       .
       .
       .
​9:00 PM 
Check-in
Part 1

.
.
.
Diner Break with Phi Coffee & Tea
Part 2 
.
.
.
​End
​Food & Berverage
Voucher Included
bottom of page